top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Office Pham Ha Plastic

Project Type

Architect & Interior Design

Date

December 2018

Location

Thanh Xuan 43, 12 District, HCM City

Area

1000 m2

Văn phòng công ty sản xuất Bao bì Phạm Hà - Diện tích sàn lên đến hơn 1000 m2 với đầy đủ tiện nghi dành cho Ban quản lý, với các không gian Làm việc, phòng họp, lưu trú, ăn uống...

bottom of page