top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

𝐒𝐎𝐇𝐎 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 - Nhà phố kinh doanh

Project Type

Design & Build

Date

April 2024

Location

Ho Chi Minh

Area

510 m2

𝐒𝐎𝐇𝐎 𝐒𝐇𝐎𝐏𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 - Nhà phố kinh doanh ở HCM
Nhà phố tích hợp nhiều chức năng vừa phục vụ cho mục đích ở của chủ nhà, vừa đảm bảo tiện ích cho thuê Văn phòng - Nhà hàng là xu hướng tương lai ở thành phố lớn.

bottom of page