top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Villa An Hoà

Project Type

Design & Build

Location

Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam

Area

460 m2

𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐀𝐍 𝐇𝐎̀𝐀
Villa phục vụ cho chức năng lưu trú, vừa là nơi hội họp cho các chuyến công tác dành cho cán bộ công nhân viên công ty. Phong cách thiết kế đặt ra vừa đảm bảo phù hợp với doanh nghiệp, vừa đảm bảo tính sang trọng & ưu tiên sự bền vững

bottom of page