top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Picity Library

Chủ đầu tư

Pi Group

Địa điểm

Picity Sky Park, P.An Bình, TP.Dĩ An, T.Bình Dương

Diện tích

105 m2

𝐏𝐈𝐂𝐈𝐓𝐘 𝐋𝐈𝐁𝐑𝐀𝐑𝐘
Thư viện tự quản & không gian thư giãn dành cho gia đình là không gian xanh mát - Tiện ích được tạo ra nhằm phục vụ nhu cầu của cư dân Sky Park Residence

bottom of page