top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Prado - The Galleria Residence

Project Type

Design & Build

Date

Nov 2023

Location

Prado - The Galleria Residence, 20 Nguyễn Thiện Thành, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

Area

170 m2

Tổng thể nội thất Căn hộ 𝐏𝐫𝐚𝐝𝐨, tòa 𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 là một tác phẩm nghệ thuật, nơi định hình sự tinh tế và đẳng cấp với những không gian được bày trí một cách tỉ mỉ, giống như việc cắt xẻ và may đo những bộ trang phục đẳng cấp 𝐇𝐚𝐮𝐭𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞.

bottom of page