top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

𝐏𝐀𝐋𝐌𝐄𝐑𝐀 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 - Villa anh Nghiêm

Project Type

Architect Design

Date

April 2024

Location

Binh Duong

Area

1100 m2

𝐏𝐀𝐋𝐌𝐄𝐑𝐀 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 - Villa anh Nghiêm ở Bình Dương
Một sản phẩm đặc sắc nữa đến từ Iconcept Vietnam. Biệt thự được thiết kế như những khối nhà ẩn nấp sau tán cây, thỏa mãn cho nhu cầu về không gian sống tươi mát ngay trong lòng thành phố Bình Dương

bottom of page